Η Ψυχολογία των Χρωμάτων

Κάθε χρώμα εκπέμπει την δική του λάμψη και σημασία στον χώρο. Ανάλογα με την ατμόσφαιρα που θέλουμε να δοθεί στον χώρο υπάρχει και το αντίστοιχο χρώμα. Καφέ: Με τον καφέ χρώμα, μπορείτε να προκαλέσει...

Συνέχεια ανάγνωσης

Επιστροφή στο σχολείο

Τα χρώματα που προωθούν τη συγκέντρωση για τη μελέτη. Το χρώμα επηρεάζει την ζωή μας όπως και την απόδοσή μας σε όλους τους τομείς. Το χρώμα δείχνει στοιχεία του χαρακτήρα μας και ως έναν βαθμό τον...

Συνέχεια ανάγνωσης


© Arxis. All rights reserved.
Powered by Pyro Graphics.